PDA

Ver la versin completa : Algunas letras y simbolosDiamante
02/06/2011, 11:36
Nicks Messenger.

☼ ☺ ☻ ♂ ♀☜ ☞ ☎ ☏ εїз ♨ ◊ ♦ ♥ ♠ ♣ ♧ ♤ ♧ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪
☆ ★ ▽ △ ▲ ▶ ◀ ◁ ★ ☆ ◇ ◆ ⊙○ ● ○■ □ ▋ ◤◥ ︻︼ 【 】 ▬ ▪ ▫ ◘ ◙ ◦•
[ |||||||||||||| •—] ♡ ⓛⓞⓥⓔ① ∵ ∴ ∷کτγℓع
☉ 〄 ₪ 큐 ↑ ↓ ← ↔→ ↖ ↗ ↙ ↘ ㊣ ◎⊕ ﹏﹋ ﹌
※≧ 0 ≦ o 卐 ≠ ≒ ∞ ≈+-﹢ = √#∩∪√ ∑ ∈∏╰╭╮№ ◦㊣ ◎ 。 。 ^_^ ั ۩ ۞
‡†Ψφψε๑ ω ﻬ ღ δ γ п ஐ б Ω の Θ ァ ٱ 〈 し Л の I ˜ ˇ ˉ ˘ . ˙ ˚ ˛ ˜ ˝ ΄ ΅ – —
《 》 ╥ ╬ ︽ ︾ ═ ╬ ╦ ╩ 』 『﹃ ㄒ ︶ ︿ > < ╮ ╭╯ ╰┘┌ ︹︺){}﹙〉︿﹀
——————————————————————————————
﹁﹂﹝﹞<﹥「」〔〕(╳ ⊥ ∠ ∟ ⊿ ㏒─✗ ☉✙
{ | } ~ ™
——————————————————————————————

Alfabeto y smbolos rusos.
з и й к л м но п р с т у ф х ц ч ш щъ ы ь э ю я ё ђ ѓ є ѕ і јј љ њ ћ ќ ў џ Ґ ґ
——————————————————————————————
Letras chinas para el Messenger.
頹 衙 浳 浤 搰 ㍭ 煤 洳 橱 橱 煪 ㍱ 煱 둻 睤 ㌹ 楤 ぱ 椹 ぱ ㍵ 畱 煵 田 つ 煵 엌 嫠 쯦 案 迎 是 從 事 網 頁 設 計 簡 大
——————————————————————————————
Letras japonesas para el Messenger.
㊊ ㊐ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰
——————————————————————————————
Letras y smbolos encerrados.
ⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳
——————————————————————————————
Smbolos para cada letra del abecedario en ASCII para messenger.
α в ∂ є f g н ι נ к ℓ м и σ ρ q я ѕ т υ ν ω χ у z
Д Ά Ặ Ắ Ẫ Ą Ẵ Ά Α Ā Ằ A д Λ ∂ Ǽ Δ А λ д Λ a ẫ ắ ằ ẳ ǻ ǽ ą ά α
Ъ Ђ В β ฿ ļ З в B b ь В в Б β Ђ Ъ Ы Ь ъ ы ь Ъ Ђ ฿ lЗ в
ŒœĎ ď Đ đ D d Ď đ ď
ς с С Œ œ כ ċ Ć ć ςс С Œ œ כ ċ Ć ć ς Ĉ ĉ Ċ ċ Č č ς Œ œ τ Cc⊂穢
Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě Ә ә Э з е Ё Έ Ε E e ξ € פ Є € ξ ∑ ∑ Ế Е Ề Ể Ễ έ є Є e ع Э є з э ε э ё Ę
F ₣ ƒ ſ f ƒ ₣ ƒ F f ƒ ךּ דּ ∫
G Gg g G G Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ģ ģ Ġ Ĝ ğ ģ Ģ Ğ G g ⓖ
H Ĥ ĥ Ħ ħ Ή ŀl Η H h H h Ή ћ ђ ђ Ћ Ңн ң н Њ њ Ή ŀ ļ Ħ ĥ Ĥ ħ ђ н H h н
І Ї ϊ Ϊ ί ι ї Ί Ι I I Ί ϊ I I I ΐ I Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į ł İ IĨ
ĵ Ј פֿ ∂ Ĵ
k ќ ĸ к Қ қ к Ҝ ҝ Ќ Ќ К Ķ ķ ĸ κ
Ŀ L L L L c l L l ŀ l l Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł ₤ ζ
м м М М Μ И Π п מ П π
ⁿ Ν И и й η ח Й Ŋ ŋ ή ή η n и й N Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋ
Ю ю О ם ט ο Ό Ο о ό Θ Ф Φ Ǿ ǿ ф ф σ ό θ θ Θ θ Ό Ợ ợ Ọ ọ ớ ờ O o о Ở Ờ Ớ Ổ ổ Ở Ợ Ō ō Ŏ ŏ Ő ő
Ѓ Г Ґ ґ Γ Я Я R R я r г Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř я ѓ
ρ p
Ѕ š Š S ѕ s S s S s Ś ś Ŝ ŝ Ş ş Š š
Џ U Ụ Ủ Ứ Ừ Ử Ữ Ự u ΰ υ Џ Џ U ự ữ ử ừ u ц Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű ű Ų ų ΰ υ ϋ ύ ϋ ύ џ μ Ц ц
ν ٧ √ Ш Щ Ẁ ẁ Ẃ ẃ Ẅ ẅ ω ώ ώ ш щ Ẁ ẁ Ẃ ẃ Ẅ ẅ Ш Щ W w ω ώ ω ш щ Ŵ ŵ
У Ч ч Ỳ ỳ Ỵ Ў ў ỵ у Ỷ ỷ У Ч ў ч Ў Ύ Ÿ Ύ Ϋ Ύ γ Ŷ ŷ Υ Ÿ Ỳ ỳ Ҹ ҹ ע ץ
Ź ź Ż ż Ž ž Z Z z Ž Z z ž Ζ ζ
——————————————————————————————
Sombras y barras.
█ ▌▐ ░░▒▓ ▓ ▒░░ ▓▒░░░ ░▒▓ ▓▒░ ▓▒░ ░▒▓
——————————————————————————————
Simbolos de barras y volumen para el nick.
▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▋▌
——————————————————————————————
Murcielagos nick messenger.
︵︶︷︸︹︺
——————————————————————————————
Letras en rabe para el nick.
  וּ זּ טּיּ ךּכּ לּ מּנּ סּ ףּ פּ צּ קּרּ שּ תּ וֹ בֿכֿ פֿ ﭏ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﮊ ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮤ ﮥ ﯼ ﯽ ﯾ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﴾﴿ ﷲ ﺀ ﺁ ﺂ ﺃ ﺄ ﺅ ﺆ ﺇ ﺈ ﺉ ﺊ ﺋ ﺌ ﺍ ﺎ ﺏﺐ ﺑ ﺒ ﺓ ﺔ ﺕ ﺖ ﺗ ﺘ ﺙ ﺚ ﺛﺜ ﺝ ﺞ ﺟ ﺠ ﺡ ﺢ ﺣ ﺤ ﺥ ﺦ ﺧ ﺨ ﺩﺪ ﺫ ﺬ ﺭ ﺮ ﺯ ﺰ ﺱﺲ ﺳﺴ ﺵﺶ ﺷ ﺸﺹ ﺺ ﺻ ﺼ ﺽﺾ ﺿ ﻀ ﻁ ﻂ ﻃ ﻄﻅ ﻆ ﻇ ﻈ ﻉﻊ ﻋ ﻌ ﻍ ﻎ ﻏﻐ ﻑ ﻒ ﻓ ﻔ ﻕ ﻖﻗ ﻘ ﻙﻚ ﻛ ﻜ ﻝﻞ ﻟ ﻠ ﻡ ﻢ ﻣﻤ ﻥ ﻦ ﻧ ﻨﻩ ﻪ ﻫ ﻬ ﻭ ﻮﻯ ﻰ ﻱ ﻲ ﻳ ﻴﻵ ﻶ ﻷ ﻸﻹ ﻺ ﻻ ﻼ لم ن ه و ى يً ٌ ٍ َ ُ ِّ ْ % ٤ ٠. ١ ٢ ٣ ٥٦ ٧ ٨ ٩ ホ 么 メ _ ャ ` ヲ _ カ
——————————————————————————————
Letras en afgano para el nick.
Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ ΦΧ Ψ Ω Ϊ ΫЁ Ђ Ѓ Є Ѕ І Ї Ј Љ Њ Ћ Ќ Ў Џ А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т УФ Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
ά έ ή ί ΰ α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω ϊ ϋ ό ύ ώ б в г д е ж
——————————————————————————————
BARRAS, TUBOS PARA ADORNAR TU NICK DE, HI5 MYSPACE, MESSENGER, YAHOO (http://marcianos.com.mx/letras-y-simbolos-para-el-nick/#), METROFLOG.
╚╬╗ ═ ╬ ╦ ╩ ╦ ╣╝╠ ╧ ╨ ╫ ╪ ╥ ╤ ╢╡╟╞ ╜ ⌠⌡│┌ ┐└ ┘├ ┤┬ ┴ ┼ ╛╚╙╘╗╖╕╔╓╒║╬ ╫ ╪ ╩ ╨ ╧ ╦ ╥ ╤ ╣ ╢ ╡ ╠ ╟ ╞ ╝ ╜ ╛ ╚ ╙ ╗ ╘ ╗ ╖ ╕ ╔ ╓ ╒ ║ ═
——————————————————————————————
Letras gigantes
A= |̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿|
b= |̶͇̿ ̶͇̿ ̶͇̿)
C= |͇̿ ͇̿ ͇̿ ͇̿
D= |͇̿ ͇̿ ͇̿ ͇̿)
E= |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿
F= |̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿
g= |͇̿ ͇̿ ͇̿ ̶͇̿ι
H= |̶ ̶ ̶ ̶|
i= |
J= ͇ ͇͇͇͇|
K= |<
L= |͇ ͇ ͇ ͇
M= |̿ V ̿|
N= |̿ \͇|
o= |͇̿ ͇̿ ͇̿|
P= |̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿’
Q= |͇̿ ͇̿ ͇̿ ͇͇̿|͇
R= |̿ ̿ ̿
S= ͇ ͇\̿ ̿
T= ̿ ̿|̿ ̿
U= |͇ ͇ ͇ ͇ ͇|
v= \ ͇ /
W= |͇ Λ ͇| o tambien \͇ Λ ͇/
z= ̿ ̿/ ͇

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


۩ ๑ ۞ ♥ ஐ • @ ღ ● ₪ √ TM № ╬ ~ ξ € ﺕ ≈ ॐ ♪ ♂ ♀ ♣ ♠ ◊ εїз ^ + * & % # o 0 -> ? † ♡ <- ๑۩۞۩๑๑۩ﺴ≈۩₪۩ ∂ † ‡ ‼ ﻙ ფ ﻍ ﻪა ბ გ დ ხ ჯ ჰ ჱ ე ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ล ฦ ว ศ ษ ส •.:.•ോ سيف

ભ મ ય ર લ ળ વ શ ષ સ હ ઼ ઽા િ ી ુ ૂ ૃ ૄ ૅ ે ૈ ૉ ો ૌ ્ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল শ ষ স ঁ ং ঃ অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঌ এ ঐ ও ঔ ক খ গহಐ ಓ ಔ ಕ ಖ ಗ ಘ ಙ ಝ ಞ ಲ ಶ ಹ ೀ ಾ ಿ ಧಿ ೈ ೋ ೌ ೬ ೂ ೄ.:。✿*゚‘゚・✿.。.:* *.:。✿*゚'゚・✿.。.:* *.:。✿*゚゚✎・ ✿.。.:* *.:。✿*゚゚✎・✿.。.:*【】√ ∞ ㊝ ≡ ✖ TM 乀 の♈ ◖◗♋ 灬 ≈ ◈Ш ǎ ☃ ☎ ☏ ☺ ☻ ▧ ▨ ♨ ◐