PDA

Ver la versiσn completa : <>otros pequeρos adornos<>gabrielpro
02/04/2009, 15:43
espero que les guste:D«-(―`v΄―)--«...€ΈΈ.·΄―`·.Έ·.>>--» [[(%) aBel & lauRa (%)]]«---<<·.ΈΈ.·΄―`·.ΈΈ.€...»-(―`v΄―)-»

·$29ℓαυRα & αBєℓ ·#·$#09AFFF●[·# ·$14те αмO 3o.o9.o4 ·#·$#09AFFF]●·# ·$14LoHacesTodoSpecial ~» αℓιмєитσ υи gяαи αмσя..

~o~0~o~0~o~

[A] ≈ ΐΑΒΓΔΕΰαβγδεĀāĂ㥹ǺǻΆΑΔΛάαАДад٨ẠạẢảẤấẦầẨẩẪẫẬậẮắẰằẲ ẳẴẵẶặส็
–[b] ≈ ίΒβθВЪЬбвъь
––[C] ≈ ĆćĈĉĊċČčζςح’
–––[D] ≈ ΠĎďĐđ
––––[E] ≈ θικλΘΙΚΛĒēĔĕĖėĘęĚěΞΈεξέЁЭзэєẸẻẺẹẼẽẾếỀềỂểỄễỆệ℮६३
–––––[F] ≈ Ғғƒ₣
––––––[G] ≈ ĜĝĞğĠġĢģ
–––––––[H] ≈ ĦĤĥħअн
––––––––[i] ≈ ΜΝΞΟμνξοıİįĮĭĬīĪĩĨΐΪأآٱ
–––––––––[J] ≈ Ĵĵڷ
––––––––––[K] ≈ ĶķĸΚК
–––––––––––[L] ≈ ĹĺĻļĽľĿŀŁłζℓ
––––––––––––[M] ≈ мMΛΛ
––––––––––––[N] ≈ ŃńŅņŇňʼnŊŋήηЙИПЛהתחתּ †MựэятΣ†
–––––––––––[O] ≈ ΨπςστυφψōŌŎŏŐőƠơǑǒΌΦΘσόЮ۝ỌỠởỞờỜớỚộỘỗỖổỔồỒốỐỏỎọỡỢợ
––––––––––[P] ≈ קώφ
–––––––––[Q] ≈ ף
––––––––[R] ≈ ŔŖŘŕŗřЯяז
–––––––[S] ≈ §$ŚśŜŝŞşŠš
––––––[T] ≈ ŢţŤťŦŧ†т
–––––[u] ≈ ΩΪΫάωϊϋόŨũŪūŬŭŮůŰűƯưυϋЏцџỤụỦủỨứỪừỬửữỮỰự
––––[V] ≈ √۷ﬠ
–––[W] ≈ ฝŴŵψωώЩШшщẀẁẂẃẄẅ
––[X] ≈ ΧχЖж
–[Y] ≈ ŷŸγЎУуעץצỲỳỴỶỵỷỸỹ
[Z] ≈ ŹźŻżŽž

Krauser™
02/04/2009, 16:33
Estα buena las letras. :D

Exitσs compi. :p

☞ кяaυѕєя™ ☜ (emo) ємσ :cool:

http://i7.photobucket.com/albums/y282/iori_z_kruspe/Resident%20Evil%20Gifs/RE2.gif

Lord Aliel
09/04/2009, 17:10
Muy buenos en verdad, aunque creo que hay otros, no sι en quι pαgina te permitνa hacer eso.